FİNANSAL DANIŞMANLIK

Şirketlerin geleceğini mali işler fonksiyonuna bakış açısı belirler.

Geçtiğimiz dönemde yasal zorunluluklar ve regülasyon nedeniyle muhasebe fonksiyonu, mali işler olarak bilinir ve uygulanırdı.

Ürün veya hizmet üreten her şirket, aldığı ve sattığı her şeyin faturalarını kayıt altına almak ve devlete bunlarla ilgili bilgi vermek zorundadır. Muhasebe; bir şirketteki her varlığın parasal değerinin karşılığını kayıt altına alma sistemi olarak tanımlanır. Bu sistemden alınan veriler sonucu devlete vergiler ödenir. Geçmiş dönemlerde şirketlerin genel bakış açısı ise mal alırken ve satarken para kazanılır, kayıt altına alma işinin yasal süreler içinde yapılması yeterlidir şeklinde idi.

Oysa ki günümüzde muhasebe, finans, nakit akışı, yönetim raporlaması ve oluşan finansal raporların doğru okunabilmesi, yorumlanabilmesi; her büyüklükteki şirket için hayati bir konu haline gelmiştir. Çünkü şirketler, örneğin yeterince kar edememekten değil, nakit akışını yönetememekten diğer bir deyişle likidite sorunundan batarlar. Diğer taraftan mali işler fonksiyonuna finans, muhasebe, nakit akışı, bütçe ve raporlama bakış açıları ile gereken önemi veren şirketler, bu fonksiyondan gelen bilgileri ve rapor sonuçlarını stratejik kararlarının tamamında kullanabilirler. Bir şirketin sürdürülebilir olması ve rekabet gücünün artması için ana koşuldur.

Bizim Finansal Danışmanlığımıza İhtiyaç duyduğunuzu gösteren bazı sorularınız!

 • Kar edip etmediğimi bilmiyorum, ediyorsam da ne kadar?
 • Kar ediyorum ama ortada para yok. Neden?
 • Muhasebeden gelen beyannameler, bilanço ve gelir tabloları yeterli olmuyor, zaten geçmiş dönemleri gösteriyor. Bugünü ve geleceği görmekte zorlanıyorum.
 • Şirket çok büyüdü, eskiden daha kolaydı. Şimdi süreci takip etmeye yetişemiyorum.
 • Yatırım yapsam hangi finansman kaynaklarını kullanmalıyım. En etkin çözüm hangisi?
 • Yatırım yaptığımda bana geri dönüşü ne zaman olur, karlı bir yatırım olur mu?
 • Patron olarak ben istemeden masama rapor gelmiyor. Nasıl bir sistem olmalı?

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Mevcut Durum Analizi ile başlıyoruz. Şirketin bilançoları, gelir tabloları, varsa nakit akış tablolarını inceliyoruz. Mali analizlerini yaparak finansal rasyolarını raporluyoruz. Mali işler organizasyonunu, kullandıklarını teknoloji (sistem), insan kaynağı ve iş yapış şekil ve süreçlerini analiz ediyoruz. Hazırladığımız tüm analizleri paylaşıyoruz.

GELECEK PLANLARI VE ŞİRKETİN ROTASINI BELİRLEME

Şirketin hedeflerini ve gelmeyi planladığı yeri sermaye sahipleri, Yönetim Kurulu ve yöneticileri ile yapılan, ikili veya çoklu toplantılar ile analiz ediyoruz. Yaşanan tüm finansal, mali sorun, uygulama eksikleri ve iyileştirilmesi gerekenleri tespit ediyoruz. Hedeflenen noktaya varmak için en kısa ve en etkin yol önerisi sunulduktan sonra, Yönetim Kurulu onayı ile belirlenmiş olan rotada ilerliyoruz.

Güven Bağımsız Danışmanlık Olarak

FİNANSAL DANIŞMANLIK

Şirketlerin geleceğini mali işler fonksiyonuna bakış açısı belirler.

Geçtiğimiz dönemde yasal zorunluluklar ve regülasyon nedeniyle muhasebe fonksiyonu, mali işler olarak bilinir ve uygulanırdı.

Ürün veya hizmet üreten her şirket, aldığı ve sattığı her şeyin faturalarını kayıt altına almak ve devlete bunlarla ilgili bilgi vermek zorundadır. Muhasebe; bir şirketteki her varlığın parasal değerinin karşılığını kayıt altına alma sistemi olarak tanımlanır. Bu sistemden alınan veriler sonucu devlete vergiler ödenir. Geçmiş dönemlerde şirketlerin genel bakış açısı ise mal alırken ve satarken para kazanılır, kayıt altına alma işinin yasal süreler içinde yapılması yeterlidir şeklinde idi.

Oysa ki günümüzde muhasebe, finans, nakit akışı, yönetim raporlaması ve oluşan finansal raporların doğru okunabilmesi, yorumlanabilmesi; her büyüklükteki şirket için hayati bir konu haline gelmiştir. Çünkü şirketler, örneğin yeterince kar edememekten değil, nakit akışını yönetememekten diğer bir deyişle likidite sorunundan batarlar. Diğer taraftan mali işler fonksiyonuna finans, muhasebe, nakit akışı, bütçe ve raporlama bakış açıları ile gereken önemi veren şirketler, bu fonksiyondan gelen bilgileri ve rapor sonuçlarını stratejik kararlarının tamamında kullanabilirler. Bir şirketin sürdürülebilir olması ve rekabet gücünün artması için ana koşuldur.

Bizim Finansal Danışmanlığımıza İhtiyaç duyduğunuzu gösteren bazı sorularınız!

 • Kar edip etmediğimi bilmiyorum, ediyorsam da ne kadar?
 • Kar ediyorum ama ortada para yok. Neden?
 • Muhasebeden gelen beyannameler, bilanço ve gelir tabloları yeterli olmuyor, zaten geçmiş dönemleri gösteriyor. Bugünü ve geleceği görmekte zorlanıyorum.
 • Şirket çok büyüdü, eskiden daha kolaydı. Şimdi süreci takip etmeye yetişemiyorum.
 • Yatırım yapsam hangi finansman kaynaklarını kullanmalıyım. En etkin çözüm hangisi?
 • Yatırım yaptığımda bana geri dönüşü ne zaman olur, karlı bir yatırım olur mu?
 • Patron olarak ben istemeden masama rapor gelmiyor. Nasıl bir sistem olmalı?

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Mevcut Durum Analizi ile başlıyoruz. Şirketin bilançoları, gelir tabloları, varsa nakit akış tablolarını inceliyoruz. Mali analizlerini yaparak finansal rasyolarını raporluyoruz. Mali işler organizasyonunu, kullandıklarını teknoloji (sistem), insan kaynağı ve iş yapış şekil ve süreçlerini analiz ediyoruz. Hazırladığımız tüm analizleri paylaşıyoruz.

GELECEK PLANLARI VE ŞİRKETİN ROTASINI BELİRLEME

Şirketin hedeflerini ve gelmeyi planladığı yeri sermaye sahipleri, Yönetim Kurulu ve yöneticileri ile yapılan, ikili veya çoklu toplantılar ile analiz ediyoruz. Yaşanan tüm finansal, mali sorun, uygulama eksikleri ve iyileştirilmesi gerekenleri tespit ediyoruz. Hedeflenen noktaya varmak için en kısa ve en etkin yol önerisi sunulduktan sonra, Yönetim Kurulu onayı ile belirlenmiş olan rotada ilerliyoruz.

CSC Finansal Danışmanlık Yaklaşımımız

Mali İşler fonksiyonunun fotoğrafı çekilirken organizasyon yapısı, insan kaynağının yetkinliği, işler ve iş yapanlar açısından değerlendirilmesi, kişi sayısı olarak yeterli veya gereğinden fazla olup olmadığı, işlerin süreçleri, defalarca tekrarlanan işlerin olup olmadığı, sistem alt yapısının şirket hedeflerine ulaşmayı planlarken yeterli olup olmadığı konuları detaylı bir şekilde inceleniyor. Analiz sonuçlarına göre projeler oluşturuluyor. Oluşan her bir proje iş konusu, zaman ve sonuç içerir. Etkin ve doğru yapılan iş planlaması ile optimum süre içinde beklenen sonuca ulaşılır.

Şirketler, Güven Bağımsız Denetim’ in finansal danışmanlık hizmeti sayesinde hayal ettiği, hedeflediği güçlü finansal yapıya, belirleyeceğimiz rota üzerinden güvenle ulaşmaktadır.

Finansal Danışmanlık Yaklaşımımız

Mali İşler fonksiyonunun fotoğrafı çekilirken organizasyon yapısı, insan kaynağının yetkinliği, işler ve iş yapanlar açısından değerlendirilmesi, kişi sayısı olarak yeterli veya gereğinden fazla olup olmadığı, işlerin süreçleri, defalarca tekrarlanan işlerin olup olmadığı, sistem alt yapısının şirket hedeflerine ulaşmayı planlarken yeterli olup olmadığı konuları detaylı bir şekilde inceleniyor. Analiz sonuçlarına göre projeler oluşturuluyor. Oluşan her bir proje iş konusu, zaman ve sonuç içerir. Etkin ve doğru yapılan iş planlaması ile optimum süre içinde beklenen sonuca ulaşılır.

Şirketler, Güven Bağımsız Denetim’ in finansal danışmanlık hizmeti sayesinde hayal ettiği, hedeflediği güçlü finansal yapıya, belirleyeceğimiz rota üzerinden güvenle ulaşmaktadır.